Nota Prawna

 1. Korzystanie ze strony internetowej apotex.pl, zwanej dalej "Stroną", jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przedstawione poniżej warunki, bez możliwości zgłaszania jakichkolwiek zastrzeżeń co do ich treści. Jeśli użytkownik nie akceptuje poniższych warunków nie jest uprawniony do korzystania ze Strony.
 2. Apotex Inc. Korporacja Przedstawicielstwo w Polsce ma prawo do jednostronnego dokonywania zmian i modyfikacji niniejszej noty, zaś użytkownicy Strony obowiązani są do sprawdzania wprowadzonych w treści noty zmian. Korzystanie ze Strony po wprowadzeniu zmian w nocie prawnej traktowane będzie jako wyrażenie zgody na jej treść oraz na warunki.
 3. Apotex Inc. Korporacja Przedstawicielstwo w Polsce wyraża zgodę, aby użytkownicy przeglądali Stronę, drukowali i kopiowali fragmenty Strony wyłącznie dla użytku osobistego.
 4. Strona nie może być modyfikowana, kopiowana, rozpowszechniana ani publikowana w celach komercyjnych, chyba że Apotex Inc. Korporacja Przedstawicielstwo w Polsce wyrazi na to pisemną zgodę.
 5. Wszystkie wykorzystane na Stronie znaki towarowe lub nazwy należą i/lub są zastrzeżone przez ich właścicieli i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych.
 6. Wszystkie informacje i treści zawarte na Stronie zostały zebrane i opracowane przez Apotex Inc. Korporacja Przedstawicielstwo w Polsce w dobrej wierze i na podstawie źródeł uważanych za wiarygodne, jednakże Apotex Inc. Korporacja Przedstawicielstwo w Polsce nie ponosi odpowiedzialności za:
  • kompletność, rzetelność ani aktualność zamieszczonych informacji i opinii;
  • decyzje podejmowane przez użytkowników na podstawie informacji zawartych na Stronie;
  • skutki wykorzystania przez użytkowników informacji uzyskanych na Stronie;
  • zawartość innych stron połączonych ze Stroną;
  • bezpośrednie, pośrednie, w szczególności przypadkowe straty, szkody i inne wypadki spowodowane przez użytkowników lub osoby trzecie powstałe w wyniku działań związanych z korzystaniem ze Strony;
  • przerwy w dostępie do sieci, wszelkie błędy sytemu komputerowego;
  • utratę danych spowodowaną awarią sprzętu, wirusami, itd.;
  • działanie osób trzecich naruszające prawo.

Treści zawarte na Stronie mają charakter jedynie informacyjny.

Informacje zamieszczone na Stronie nie stanowią oferty sprzedaży jakichkolwiek produktów ani innej oferty.

Apotex Inc. Korporacja Przedstawicielstwo w Polsce ma prawo do całkowitego zaprzestania udostępniania Strony lub jej części bez konieczności powiadamiania o tym fakcie.

Apotex Inc. Korporacja Przedstawicielstwo w Polsce zwraca się o nieudostępnianie danych osobowych za pośrednictwem Strony, z wyjątkiem przypadków logowania się do serwisów znajdujących się na Stronie. W przypadku logowania się do serwisów prosimy o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych poprzez wypełnienie formularza logowania obejmującego klauzulę dotyczącą przetwarzania danych osobowych.

Informacje zawarte na niniejszej Stronie nie stanowią porady lekarskiej, która może być udzielona wyłącznie przez lekarza. Zarówno firma Apotex Inc. Korporacja Przedstawicielstwo w Polsce jak i administrator serwisu www.apotex.pl nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne szkody związane z wykorzystaniem informacji zawartych na niniejszej stronie jako porady lekarskiej.

Informacje zawarte w części Strony oznaczonej "Dla lekarzy", przeznaczone są tylko i wyłącznie dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub farmaceutów.