Możliwości rozwoju

Zdjęcie z trzech osób pieszo razem przed oknami.Okazja.

Korzyści płynące ze współpracy z Apotex

Firma Apotex specjalizująca się w rozwoju leków generycznych jest obecna na rynku od ponad 36 lat. W tym czasie uzyskała szeroką wiedzę na temat rynków globalnych, rozwijając umiejętności oraz zdobywając doświadczenie niezbędne, aby odnieść sukces w obszarze sprzedaży, marketingu, rozwoju produktów, badań klinicznych, a także kwestii rejestracyjnych i medycznych.

Apotex posiada rozległe kontakty z organami rejestracyjnymi, co daje nam możliwość tworzenia efektywnych strategii rejestracji leków na wszystkich znaczących rynkach.

Apotex odniósł sukces nie tylko dzięki stworzeniu szerokiej gamy produktów, lecz również dzięki podjęciu się niełatwego zadania wprowadzania na rynek leków generycznych – podejmowaniu wyzwań związanych z badaniami nad rozwojem aktywnych składników leków oraz receptur, produktów wymagających spełnienia wielu wymagań klinicznych i rejestracyjnych, a także wyzwań związanych z ubieganiem się o patenty. Niektórych z tych sukcesów nie bylibyśmy w stanie osiągnąć gdyby nie współpraca z podmiotami zewnętrznymi.

Apotex oferuje efektywne i kosztowo alternatywne rozwiązanie adresowane do potencjalnych partnerów biznesowych zainteresowanych rejestracją oraz wprowadzaniem swoich leków generycznych na rynki docelowe, na których działa firma Apotex.

Możliwości pozyskiwania licencji różnią się w zależności od regionu. Zachęcamy Państwa do przesyłania ofert współpracy.